Parhus, Ronneby

Datum: Färdingställda 2019
Beskrivning: Enplanshus byggda i form utav parhus med vårt lättbalkssystem. Utformade för seniorer men passar de flesta.